Choro vadovė: Gintarė Kačkovska

Tel.: +370-699-78893

El. paštas: valiochoras@gmail.com